فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

دلتنگی

چهارشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:31 ب.ظ

 

حرف هایی هست  

                     

                                اما !!!

                                    

                                      از جنس نگفتن...