فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

یک سالگیت مبارک

شنبه 29 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 06:09 ب.ظ

یک سال از با هم بودنمان گذشت.یک سال از وقتی که برای اولین بار تو را در آغوش گرفتم .

عزیزم، شیرینتر از عسل،عسلم تولدت مبارک

الان مثل یک خانم نشسته ای و برنامه کودک نگاه می کنی و من محوی تماشای تو ،تو فرشته زمینی من

می بینم بزرگ شدنترا ،خانم شدنت را زیبای من...

دنیا در کنار تو حتما زیباتر خواهد بود

                             

                                                           *****

دیروز تولد عسل را جشن گرفتیم.با اینکه خیلی خسته بودم و حال و حوصله مهمونی را هم نداشتم اما دلمان نیومد سال اول تولد دختر را جشن نگیریم.

وقتی به آقای همسر گفتم حوصله مهمونی را ندارم.نگاهی به عسل کرد که توی بغل من نشسته بود و با صدای ضبط ماشین در حال انجام حرکات موزون بود یا به قول خودش نای نای ،و گفت دلت میاد تولدش را جشن نگیری؟؟

من:نه دلم نمیاد

مهمون ها برای افطار تشریف آوردن و بعد از افطار مراسم فوت کردن شمع و خوندن شعر تولد و...

اما عسل شمع تولدش را فوت نکرد تازه از شعله شمع هم می ترسید و می خواست بزنه زیر گریه و مات مبهوت به ما نگاه می کرد که با خاموش شدن شمع جیغ و دادمان بر هواست .

اما عماد توی تولد یک سالگی اش خودش شمع را فوت کرد و همه تعجب کرده بودن و صدا میزدنن دوباره دوباره و ما به درخواست مهمان ها شمع را دوباره روشن کردیم تا عماد برای دومین بار شمع را فوت کنه.


سال قبل در چنین روزی...


عکس های تولد پرنسس کوچولو هم بعدا